Effektiv styrning och systemsyn

Effektiv styrning år en plattform för lärande om systemsyn i teori och praktik.  Vi är ingen traditionell kursanordnare eller konsultfirma utan integrerar teori med praktik i alla våra tjänster.

Utbildningar och seminarierKurser i moduler  Nyheter

Vi hjälper offentlig sektor att utveckla styrningen

Vi hjälper offentlig sektor att utveckla sin ledning och styrning på ett sätt som bidrar till väl fungerande offentliga tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov på ett sätt som är värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt.

Effektiv styrning använder sig av ett nätverk av erfarna experter med mycket god förankring i offentlig sektor, i forskningen och i konsultvärlden. Det vi erbjuder är unikt genom vår kombination av systemsyn, kunskap och utvecklingsfokus:

  1. Vi utgår från det som kännetecknar offentlig sektor, det vill säga komplexa tjänsteverksamheter som ska tillgodose individuella och kollektiva behov som kräver samverkan mellan olika aktörer.
  2. Vi utgår från både forskning och beprövad erfarenhet.
  3. Vi följer inte bara utvecklingen utan vill framför allt driva på den.

Vi erbjuder inte ett givet verktyg som enkelt lovar att lösa alla problem. Vår samlade erfarenhet har lärt oss att det sällan finns enkla lösningar och att det inte finns lösningar som passar alla. Vi presenterar tydliga alternativ till dagens traditionella styrning som ofta har inslag av ”command and control” och taylorism. Vi menar att det istället behövs en systemsyn som bättre tar tillvara den samlade kompetensen och som innebär skräddarsydda lösningar som utgår från respektive organisations uppdrag, sammanhang och unika historia. Dessa lösningar kan dock bygga på gemensamma synsätt och utgångspunkter.

Läs mer i vår broschyr och kontakta oss gärna!

Vår syn på styrning