Agil styrning med ekosystem

= hållbar utveckling? 

  • Agilitet – modeord eller floskel? Eller är det så att lättrörlighet, flexibilitet och distribuerad makt hjälper oss att komma framåt när komplexiteten ökar? Och vad händer när vi kombinerar det med en ekosystemsyn?
  • Hur hänger styrning ihop med hållbar utveckling? Är det inte snarare en fråga om kultur och ledarskap?
  • Är detta ett nytt påfund utan praktiska och vetenskapliga belägg? Varför inte köra på som vi alltid har gjort, det fungerar ju. Eller?

Idag talar många om agila arbetssätt men innebörden är kanske inte alltid tydlig. Agila metoder ska ses som alternativ till traditionella vattenfallsmetoder, det vill säga projekt som drivs av linjär planering och linjärt genomförande. Detta linjära sätt kan liknas vid en mekanisk styrning uifrån principen ”predict and control”. När agilitet kombinerat med en ekosystemsyn får vi något som kan liknas vid en organisk styrning. Dessa två perspektiv är möjliga att ställa mot varandra som två olika organisationsfilosofier med en grundläggande skillnad i bland annat människosyn.

Syftet med denna föreläsning är att öka medvetenheten hos organisationer om hur stor betydelse våra synsätt och normer har på hur vi väljer att styra. Vi kommer även att förklara hur man praktiskt kan arbeta med en förflyttning mot det organiska och varför detta är viktigt för att uppnå en hållbar utveckling.

Ett mål i föreläsningen är att öka förståelsen för just organisk styrning dvs. kombinationen av agilitet och ekosystemsyn. Du får insikter om hur den mekaniska styrningen ramar in och begränsar människor och att den organiska styrningen varken innebär flum eller anarki. Du får även veta varför det är viktigt att skilja på delegerad och distribuerad makt.

Föreläsningens innehåll

  • Förståelse kring de mekaniska och organiska paradigmen och hur det sätter ramarna för organisationer och människor
  • Organisk styrning som förutsättning till hållbar utveckling
  • Myter och fallgropar i de olika styrningsfilosofierna
  • Förflyttning och förändring med stöd i ekosystemsyn och styrning
  • Organisk styrning i praktiken – Var och hur börjar vi?

Läs mer: Agil styrning med ekosystemsyn likamed hållbar utveckling

Huvudföreläsare är Cristian Sjövind

Kontakta oss så kan vi utforma föreläsningen utifrån era syften och behov.  Vi föreläser för några få eller hundratals personer och allt däremellan. Vi föreläser gärna en timme eller mer, men är mycket flexibla utifrån er situation!

Kostnad: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter:

Cristian Sjövind, cristian@metanoiaadvisors.org

Siv Liedholm, siv.liedholm@effektivstyrning.se