Vill du lära dig mer om systemsyn?

Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor

Vår öppna utbildning ”Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor” arrangerar vi två gånger per år. Vi har genomfört den här utbildningen sedan år 2010 och utbildat 100-tals chefer, verksamhetsutvecklare och controllers i offentlig sektor. Utbildningen är under ständig utveckling för att vara aktuell i förhållande till samhällsutvecklingen.

Vår nya fördjupningsutbildning ”Systemiskt arbete i praktiken” utgår från de vanligaste utmaningarna du ställs inför när du ska tillämpa systemiskt tänkande i vardagen. Utbildningen bygger på en presentation av ett dilemma och därefter dialog i en mindre grupp för att träna sitt systemiska tänkande.

Önskar du referenser? Kontakta oss så ordnar vi det.

Webbinarier

Vid några tillfällen under våren och hösten bjuder vi in till webbinarier. Många är gratis men när vi har någon extern föreläsare tar vi ut en deltagaravgift.

Nätverksträff

I november varje år bjuder vi in till en fysisk nätverksträff där alla som är intresserade av styrning och ledning utifrån en systemsyn är välkomna.

Nätverksträffen är ett tillfälle att ses, utbyta och skapa ny kunskap.

Årets nätverksträff hölls den 9 november i Uppsala. Vi återkommer under 2024.

Våra bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor här.

Allmänna villkor utbildning 2023-11-07