Anna Lundbergh, Ambiwise

Anna Lundbergh är utvecklingsstrateg och konsult som bidrar som facilitator, föreläsare och förändringsledare i transformation och komplex förändring. Hon har många års erfarenhet av strategisk utveckling kopplat till digitalisering, beslutsstöd, lean och kundfokuserad tjänsteutveckling i bl a E.ON, Skånetrafiken, OECD, Statskontoret och andra myndigheter. Anna har bidragit till flera böcker och är medgrundare till den svenska grenen av nätverket Teal for teal, med avstamp från Reinventing Organizations. Hon är civilekonom med en Ek mag i management från Lunds universitet och Sheffield University.

Kontakt::
anna@alundbergh.com

Telefon: 070-876 39 78