Har ni behov av anpassat stöd

för att förändra styrningen?

Vi erbjuder fler olika typer av anpassat stöd:

  • Anpassade kurser som bygger på systemsyn med fokus på er verksamhet. Idéer och inspiration kan ni hämta utifrån våra öppna kurser och från beskrivningarna nedan
  • Föreläsningar på specifika teman (tillitsbaserad styrning, mål mm)
  • PT – Personlig träning i lednings- och styrningsfrågor
Mätsystem för en bättre verksamhet

En anpassad kurs för organisationer som vill utveckla mätsystem som bidrar till lärande och utveckling

Läs mer
Att införa systemsyn i praktiken

En anpassad kurs för chefer, strateger, controllers och verksamhetsutvecklare om att införa systemsyn i praktiken.

Läs mer
Framtidens styrning

En anpassad kurs för ledningsgrupper och verksamhetsplanerare om styrning och organisationsutveckling i framkant.

Läs mer
Konsten att sätta mål

En anpassad kurs för ledningsgrupper och verksamhetsplanerare om att formulera mål.

Läs mer
Strategisk styrning

En anpassad kurs för ledningsgrupper inom offentlig sektor om styrning av komplexa verksamheter

Läs mer
Föreläsning ”Tillitsbaserad styrning i praktiken”

Ska ni införa tillitsbaserad styrning? Vi ger en föreläsning som synar och förklarar.

Läs mer
Prata med oss om styrning!

Prata styrning med oss helt kostnadsfritt!

Läs mer
PT – Personlig träning i ledning och styrning

Känner du att du behöver få tillgång till någon som ger dig stöd i frågor som rör ledning och styrning? Prova vår tjänst Personlig Träning!

Läs mer