Vi hjälper er  att förändra styrningen

och utveckla förmågan att styra och leda system

Vi erbjuder fler olika typer av anpassat stöd:

  • Anpassade kurser som bygger på systemsyn med fokus på er verksamhet. Idéer och inspiration kan ni hämta utifrån våra öppna kurser och från beskrivningarna nedan
  • Föreläsningar på specifika teman (tillitsbaserad styrning, mål mm)
  • Rådgivning/ träning i att förstå, styra och leda verksamheten som ett komplext system för att nå bättre resultat (=samhällsvärde)
Systemanalys

Är du nyfiken på systemtänkande? Men är du osäker på vad det kan innebära för din organisation? Vi kan göra en övergripande systemanalys som hjälper dig.

Läs mer
Föreläsning ”Agil styrning med ekosystemsyn = hållbar utveckling?”

Agilitet – modeord eller floskel? Eller är det så att lättrörlighet, flexibilitet och distribuerad makt hjälper oss att komma framåt när komplexiteten ökar? Och vad händer när vi kombinerar det med en ekosystemsyn?

Läs mer
Introduktionsföreläsning om systemsyn i styrningen

Önskar du en introduktion till systemsyn i styrningen? Vi ger en föreläsning som förklarar vad systemsyn är och varför synsättet är intressant,

Läs mer
Föreläsning ”Att styra och förändra i komplexitet”

Nyfiken på hur man styr och förändrar i komplex verksamhet?  Vi ger en föreläsning som ger insikt

Läs mer
Att styra med systemsyn för kommuner

En anpassad kurs för ledningsgrupper, politiker och andra inom kommunsektorn som vill lära sig mer om att styra utifrån systemsyn och hur det kan leda till effektivare verksamhet

Läs mer
Mätsystem för en bättre verksamhet

En anpassad kurs för organisationer som vill utveckla mätsystem som bidrar till lärande och utveckling

Läs mer
Att införa systemsyn i praktiken

En anpassad kurs för chefer, strateger, controllers och verksamhetsutvecklare om att införa systemsyn i praktiken.

Läs mer
Framtidens styrning

En anpassad kurs för ledningsgrupper och verksamhetsplanerare om styrning och organisationsutveckling i framkant.

Läs mer
Konsten att sätta mål

En anpassad kurs för ledningsgrupper och verksamhetsplanerare om att formulera mål.

Läs mer
Strategisk styrning

En anpassad kurs för ledningsgrupper inom offentlig sektor om styrning av komplexa verksamheter

Läs mer
Föreläsning ”Tillitsbaserad styrning i praktiken”

Arbetar ni med tillitsbaserad styrning? Vi ger en föreläsning som synar och förklarar.

Läs mer
Prata med oss om styrning!

Prata styrning med oss helt kostnadsfritt!

Läs mer
PT – Personlig träning i ledning och styrning

Känner du att du behöver få tillgång till någon som ger dig stöd i frågor som rör ledning och styrning? Prova vår tjänst Personlig Träning!

Läs mer