Har ni behov av anpassat stöd

för er verksamhet?

Vi erbjuder fler olika typer av anpassat stöd:

  • Anpassade utbildningar som bygger på systemsyn med fokus på er verksamhet. Idéer och inspiration kan ni hämta utifrån våra öppna utbildningar.
  • Föreläsningar på specifika teman (tillitsbaserad styrning, mål mm)
  • PT – Personlig träning i lednings- och styrningsfrågor
Strategisk styrning – en kurs för ledningsgrupper

En anpassad kurs för ledningsgrupper inom offentlig sektor om styrning av komplexa verksamheter

Läs mer
PT – Personlig träning i ledning och styrning

Känner du att behöver få tillgång till någon som ger dig stöd i frågor som rör ledning och styrning? Prova vår nya tjänst Personlig Träning!

Läs mer
Föreläsning ”Tillitsbaserad styrning i praktiken”

Ska ni införa tillitsbaserad styrning? Vi ger en föreläsning som synar och förklarar.

Läs mer