Framtiden styrning av offentliga tjänster

Välkommen till årets nätverksträff i Effektiv styrning! Nätverksträffen är öppen för alla som är intresserade och nyfikna på att prata styrning och i synnerhet om hur framtidens styrning kommer se ut.

Årets tema är ”Framtidens styrning av offentliga tjänster”. Att dagens styrning inte är anpassad för en verklighet som ständigt är i förändring är vi rätt överens om men vad innebär i praktiskt mening en förnyelse av styrningen? Vad kan vi lära om vilka utgångspunkter styrningen måste bygga på från pandemin och från den digitaliseringsvåg vi är inne i? Vad ser vi hända i andra delar av världen och hos oss själva?

Programmet består av korta föreläsningar från personer som har arbetat med utveckling av styrning i svensk offentlig sektor.

Läs mer och anmäl dig här!

Varmt välkommen till en inspirerande dag!

Lennart Wittberg, Inger Sohlberg, Helene Ersson, Siv Liedholm