Vill du läsa mer om ledning och styrning?

I vårt månatliga nyhetsbrev finns alltid en artikel med anknytning till ledning och styrning. Har du missad någon eller vill läsa någon artikel igen så finns här det senaste årets ”tankar om styrning”.

Lennart Wittbergs samtliga artiklar hittar du på hans hemsida Cogitem.

Nr 29 Jan 2019 Att förstå syftet ur kundens perspektiv  (Siv Liedholm)

Nr 30 Feb 2019 Modell för styrning av offentlig verksamhet (Lars Stigendal)

Nr 31 Mars 2019 Problem med tillitsbaserad styrning (Lennart Wittberg)

Nr 32 April 2019 Systemfel snarare än brist på tillit (Lars Stigendal)

Nr 33 Maj 2019 En första utgångspunkt för en ändamålsenlig styrning av offentlig sektor (Lars Stigendal)

Nr 34 Jun 2019 – Om styrmodeller och kunskapssyn (Inger Sohlberg)

Nr 35 Aug 2019 Om styrning och värdeskapande i offentlig sektor (Lennart Wittberg)

Nr 36 Sept 2019 Vilka problem behover offentlig sektor hantera (Lars Stigendal)

Nr 37 Okt 2019 Vem är det som kör egentligen (Lennart Wittberg)

Nr 38 Nov 2019 Placeringen av en regeringsnära utvecklingsmiljö (Johan Quist)

Nr 39 Dec 2019 Vad menar vi med effektivitet i offentlig sektor (Lennart Wittberg)

Nr 40 Jan 2020 Om systemfel i offentlig sektor (Lars Stigendal)

Nr 41 Feb 2020 Funktionell dumhet och styrning (Lennart Wittberg)

Nr 42 Mars 2020 Om resurser och ansvar i offentlig sektor (Lars Stigendal)

Nr 43 Systemsyn i praktiken – att organisera hemtjänst (Helene Ersson)

Nr 44 Maj 2020 På väg mot en ny tid (Lennart Wittberg)

Nr 45 Juni 2020 – Styrning och kontroll_Sohlberg (Inger Sohlberg)

Nr 46 Augusti 2020 Om att följa regler och bryta mot lagen (Lennart Wittberg)

Nr 47 September 2020 Om fördelen med vaga mål och pragmatiska förhållningssätt (Lennart Wittberg)

Nr 48 Oktober 2020 En ny styrning för en digital framtid (Lennart Wittberg)

Nr 49 Nov 2020 Ansvarsutkrävande utan ansvarstagande (Lennart Wittberg)

Nr 50 Dec 2020 Systemsynsättet trendar (Lennart Wittberg)

Nr 51 Mod att utveckla utan färdiga modeller och koncept jan 2021 (Siv Liedholm)

Nr 52 Systemtänkandets ekonomi feb 2021 (Lennart Wittberg)

Nr 53 Folkbokföringen Mars 2021 (Johan Quist och Martin Fransson)

Nr 54 Syftet ger motivation och goda resultat april 2021 (Inger Sohlberg)

Nr 55 Analys av myndigheters årsredovisningar maj 2021 (Lennart Wittberg)

Nr 56 Systemtänkandets grunder juni 2021 (Lennart Wittberg)

Nr 57 Organisation och verksamhet är inte samma sak augusti 2021 (Inger Sohlberg)

Nr 58 Strategier och dess roll i styrningen Del 1  september 2021 (Lennart Wittberg)

Nr 59 Strategier och dess roll i styrningen Del 2 oktober 2021 (Lennart Wittberg)

Nr 60 Det är inte mitt fel   (Lennart Wittberg) november 2021

Nr 61 Framtidens styrning december 2021 (Siv Liedholm)

Nr 62 Det nya normala som inte finns januari 2022 (Lennart Wittberg)

Nr 63 Feb 2022 Vikten av otydliga roller (Lennart Wittberg)

Nr 64 Samverkan är en utopi med dagens styrning mars 2022 (Siv Liedholm)

Nr 65 Vad är syftet med årsredovisningar i offentliga organisationer april 2022 (Inger Sohlberg)

Nr 66 Metaforer och liknelser i styrningen (maj 2022) (Lennart Wittberg)

Nr 67 Var är lösningen (juni 2022) (Lennart Wittberg)

Nr 68 Syftet avgör vad som är effektivt (aug 2022) (Lennart Wittberg)

Nr 69 Ekonomistyrning Revision och Etik (september 2022) (Inger Sohlberg)

Nr 70 Vågar vi vara modiga (oktober 2022) (Lennart Wittberg)

Nr 71 Nar syftet far styra nov 2022 (Annelie Ringbro)

Nr 72 Steget bakåt är vägen framåt dec 2022 (Lennart Wittberg)

Har du en idé eller en färdig artikel som du vill dela med dig av?
Hör gärna av dig till lennart.wittberg@effektivstyrning.se