Att införa systemsyn i praktiken

En kurs om hur en förändring mot en systembaserad styrning kan genomföras i praktiken.

  • Är du nyfiken på vad som krävs för att en systembaserad styrning ska kunna utvecklas och få fotfäste?
  • Hur kan ett genomförande se ut i praktiken?
  • Hur kan du ta reda på var ni står i förändringen och om ni är på rätt väg?

Syftet med kursen är att ge praktisk vägledning kring hur systembaserad styrning kan införas i organisationen. Kursen bygger på att ni väl känner till systemsyn och är redo att införa en systembaserad styrning men vill ha stöd och tips kring hur detta kan göras smidigt och effektivt.

Målet med kursen är att deltagarna ska få ökad kunskap om förändringsarbete generellt men specifikt om vad en förändring i riktning mot systemsyn och systembaserad styrning innebär. Kursen ger er förståelse för de utmaningar ni kan förvänta och idéer om hur ni kan ta er an dem. Kursen ger er därmed nya insikter och inspiration som hjälper er i ert förändringsarbete.

Kursen bygger inte på traditionella förändringsmodeller utan på det faktum att alla förändringar måste anpassas efter organisationens unika kontext. Uppdrag, organisationskultur och historisk utveckling varierar och allt förändringsarbete är därför unikt i sitt sammanhang. Inför kursen träffas vi för att få en förståelse för er nuvarande styrning och er historik.  Vi anpassar därefter kursen utifrån er kontext.

Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Kursens innehåll

  • Att styra och förändra komplexa system
  • Att skapa förståelse för syftet med verksamheten och vikten av att förstå sin organisation som ett system
  • Praktiska exempel på hur man förändrar styrningen
  • Konkreta tips på vad man ska tänka på och hur man kan ta sig an en förändring av styrningen

Vi varvar teoretiska genomgångar med diskussionsfrågor och övningar.

Kursledare är Lennart Wittberg,  Siv Liedholm  alternativt Helene Ersson

Målgrupp
Chefer, strateger, controllers, verksamhetsutvecklare och andra som berörs av en förändring av styrningen. Det finns ett stort värde i att samla både chefer och de som arbetar på strategiska positioner med styrningsfrågor för att få en gemensam förståelse för vad en förändring av styrningen innebär.

Tid och plats: Kursen omfattar 1,5 dagar samt en halv dags uppföljning. Ni ordnar med en lämplig lokal och vi kommer överens om tidpunkt och tider för kursdagarna.  Inför kursen har vi avstämningsmöten om vilka delar som är speciellt viktiga för er att lägga tid på.

Kostnad: 150 000 kr ex.moms (10 000 kr/ person vid 15 deltagare)
Resor för kursledarna tillkommer. Fakturering sker i anslutning till kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Kursdokumentation: Vi använder en digital lärplattform för kursen där all kursdokumentation kommer finnas tillgänglig.

Frågor om kursen: Kontakta Lennart Wittberg, lennart.wittberg@effektivstyrning.se eller Siv Liedholm siv.liedholm@effektivstyrning.se

Ladda ner kursbeskrivningen: Att införa systemsyn i praktiken