Att navigera som konsult i offentlig sektor

En kurs/workshop för dig som vill bli bättre på att förstå hur offentlig sektor leds och styrs så att du ökar din förmåga att utföra konsultuppdrag som leder till samhällsnytta

Kontexten i offentlig sektor skiljer sig från privat sektor på fler sätt. Syftet med kursen är att bidra med insikter och kunskaper om vad som kännetecknar offentlig sektor och vikten av att tillämpa systemsyn för att kunna utveckla väl fungerande offentliga tjänster som utförs kostnadseffektivt, respektfullt och hållbart.

Målet med kursen är att du får lära dig mer om den historiska utvecklingen av styrningen inom offentlig sektor inklusive vad som lett fram till diskussioner om tillitsbaserad styrning och agila arbetssätt.

Vi går igenom vad systemsyn i praktiken innebär och vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att utveckla en effektiv verksamhet. Vi pekar även ut vilka möjligheter till stöd för förändring som finns i gällande regelverk.

Innehåll:

Grundläggande styrande dokument i offentlig sektor
Vad innebär myndighetsförordningen, instruktion, regleringsbrev mm (om kommuner och regioner så gäller andra styrande dokument), Krocken mellan tjänstemannalogik, medielogik och politisk logik. Att styra och leda offentlig verksamhet är svårare än vad många tror.

Vad kännetecknar offentlig sektor och vad innebär det för styrningen?

  • Tjänster (tjänstelogik/varulogik)
  • Behov av samverkan
  • Komplexitet
  • Dagens styrning är utformad som om organisationen själv råder över resultatet
  • Dagens styrning är utformad som om verksamheten vore komplicerad
  • Tillitsbaserad styrning och agila arbetssätt

Vad innebär det att använda systemsyn i styrning och utveckling av verksamheter?

  • Utgå från syftet med verksamheten och förståelse för verksamheten som ett komplext system. Exempel.
  • På vilket sätt kan man hitta stöd för utveckling och förändring i den offentliga kontexten?

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som verkar som konsult i offentlig förvaltning eller som vill ha uppdrag i offentlig förvaltning

Vi varvar teoretiska genomgångar med diskussionsfrågor och övningar. Men eftersom detta rör sig om en anpassad kurs kan vi förändra upplägget efter era önskemål.

Pris: Offereras enligt önskemål

Kursdokumentation: Vi använder en digital lärplattform för kursen där all kursdokumentation kommer finnas tillgänglig.

Frågor om kursen: Kontakta Lennart Wittberg, lennart.wittberg@effektivstyrning.se eller Siv Liedholm, siv.liedholm@effektivstyrning.se

Ladda ner kursbeskrivningen:Att navigera som konsult i offentlig sektor