Systemsyn i praktiken

Systemsyn handlar om att se organisationer, verksamheter och världen som just system. Alla organisationer och verksamheter är komplexa system. En ökad förståelse av system och av komplexitet leder till stora möjligheter att förbättra verksamheter.

Boken utmanar befintligt tänkande och slår hål på ett antal myter samt rekommenderar ofta ”gör tvärtom”. En praktisk vägledning erbjuds som bygger på ett tänkande som ger en ökad förståelse av verkligheten, sådan den nu är.

Resonemangen utgår från offentlig sektor och beskriver hur det är möjligt att bedriva verksamhet både bättre och billigare givet ett antagande om att de flesta människor vill väl men att de ofta möter onödiga hinder. Systemen går att förbättra. Motsvarande tänkande går att använda även för privat sektor.

Här köper du boken

Boken säljs via de vanligaste försäljningskanalerna (BokusAdlibris m fl) och även via förlaget, Whip Media.

Via förlaget går den också att köpa med mängdrabatt. Läs mer här.