Budgeten – hinder eller möjliggörare?

Läs verksamhetens budgetdokument.

Fundera på skillnaden mellan pengar och budget och om budgeten är ett hinder eller en möjliggörare för att utgå från systemsyn i styrning och ledning.

Reflektera om det behövs någon förändring och hur ni i så fall skulle vilja arbeta med budgeten.