Inger Sohlberg

Chefskap då och nu – inifrån och underifrån

I månadens tankar om styrning zoomar Inger Sohlberg ut i tiden och jämför utifrån egna erfarenheter gårdagens chefuppgifter med dagens, i ett försök att förstå varför chefer fortfarande behövs när deras arbetsuppgifter i mångt och mycket har övertagits av diverse stödfunktioner.

Slutsatsen är att chefernas roll och arbetssätt har ändrats i samband med införande av   managementstyrning för att möta krav på effektivitet. Numera är en viktig chefsuppgift att se till att organisationen för utomstående upplevs vara effektiv och legitim. En stor skillnad mot tidigare då chefernas uppgift var att se till att verksamheten var effektiv och legitim. Det kollegiala arbetssättet har förflyttas från relationen chef–medarbetare till ledningsgrupper. Görandeverksamheten, den verksamhet som skapar konkret nytta för oss medborgare, har seglat bort från myndighetsledningens synfält i takt med att allt fler expertmyndigheter basunerar ut regler och råd. Om vi vill ha effektiva verksamheter på riktigt behöver modelltänkandet ersättas med tankeverksamhet om syftet med verksamheten.

Nr 83 Chefskap då och nu – inifrån och underifrån (december 2023)