Coachning i ledning och styrning utifrån systemsyn

  • Känner du att du behöver få tillgång till någon som ger dig stöd i frågor som rör ledning och styrning?
  • Någon som hjälper dig att praktisera systemsyn?
  • Någon som utmanar dina tankemodeller?

Kontakta Åsa Swan eller Lennart Wittberg för ett förutsättningslöst möte!