Daniel Eek

Daniel Eek, nydanande chef och ledare, bland annat för livsmedelskontrollen i Göteborg, som arbetat mer än 30 år inom offentlig sektor med att försöka skapa sin dröm om en verksamhet där ledorden är kundnytta, enkelhet och effektivitet. Där verksamheten ses som en möjliggörare för en samhällsutveckling där företag och människor blomstrar och får möjlighet att bli sina bästa jag. Arbetade och experimenterade med tillitsbaserat ledarskap och styrning mer än 10 år innan någon hade hört talas om det och skapade en verksamhet som idag är en förebild i den utveckling många andra nu försöker göra.

Utifrån sina erfarenheter arbetar han nu med guidning och stöd under andras utvecklingsresor, både till organisationer, grupper och enskilda personer, genom praktiskt stöd för att utveckla ledarskap, organisationens kultur och strukturer för att få större effekt, mer arbetsglädje och nöjdare kunder.

Mailadress: daniel@tillvaxtochtillsyn.se