Lennart Wittberg, augusti 2023

Systemet går att ändra – om vi vill

En bra chef och ledare ska uppvisa X antal nästan övernaturliga egenskaper. Ett team fungerar om personerna i teamet har de rätta egenskaperna. Möten blir effektiva om deltagande personer har goda egenskaper. Det viktigaste i alla sammanhang är att undvika människor med toxiska egenskaper. Organisationens framgång beror på om man lyckas anställa rätt personer.

Vi översköljs med mängder av påståenden av det här slaget. Brister beror på att det är fel på människor – och då förstås andra människor än oss själva. Enligt det här sättet att tänka beror systemets funktion på människornas egenskaper. Men detta är till 94 procent rent nonsens, och flyttar fokus från det som är viktigt.

Nr 79 Systemet går att ändra – om vi vill (aug) 2023