Lennart Wittberg – mars 2023

Det komplexa är komplext

Om hur vi nedvärderar oss själva och andra

Vi människor tenderar att ogilla osäkerhet vilket får till följd att vi skyr det komplexa som per definition innehåller osäkerhet. Vi söker säkerhet, och tröst, i planer, modeller och metoder som låter påskina att verkligheten är linjär, förutsägbar och enkel att påverka. Lösningen på problem X ligger i att tillämpa metod A. Detta kan kännas bra. Men samtidigt reducerar vi våra egna arbetsuppgifter till att det handlar om att följa en mall. Att vara ledare, strateg, utvecklare, handläggare eller vad som helst blir något enkelt. Det handlar bara om att hitta den rätta metoden. Yrkesskicklighet i form av djup kunskap och omfattande erfarenhet blir då nedvärderat.