Effektivare verksamhet genom verksamhetsnära ledning och styrning

Idéskriften har kommit till för synliggöra hur en mer verksamhetsnära ledning och styrning kan bidra till effektivare tjänsteproduktion i offentlig sektor. Att det behövs en mer verksamhetsnära ledning och styrning i offentlig verksamhet har alltmer uppmärksammats, inte minst av regeringen som i regeringsförklaringen 2016 uttrycker:

Styrning ska ta tillvara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag. Det är utgångspunkt i regeringens tillitsreform.

Det är inte helt enkelt att tydliggöra på vilket sätt verksamhetsnära lednings- och styrningsprinciper skiljer sig åt från de principer som används i merparten av dagens offentliga organisationer. Det beror på att samma ord många gånger används för att beskriva de båda ledningsprinciperna, trots att synsättet bakom dem är olika.

Tanken med idéskriften är att med hjälp av praktisk erfarenhet, konkretisera innebörden i begreppet verksamhetsnära ledning och styrning. De praktiska erfarenheterna i skriften baseras i huvudsak på en intervju med Andreas Elvén, regionskattechef på Skatteverket. Andreas har arbetat drygt 20 år inom Skatteverket, som handläggare, sektionschef, kontorschef, regionskattechef och blir under 2017 chef för Skatteverkets kundmötesavdelning. Andreas har under de senaste 10 åren tillämpat ett verksamhetsnära ledarskap utifrån en systemsyn och delar generöst med sig av sina erfarenheter och tankar.

Skriften vänder sig primärt till kursdeltagare i ”Effektiv styrning”, men alla som är nyfikna på verksamhetsnära ledning och styrning kan ha glädje av skriften.

Ideskrift – Verksamhetsnära ledning och styrning