Inger Sohlberg

En ny förvaltningsstyrning kan underlätta förverkligande av politikens intentioner

Politiker styr landet och skapar förutsättningar för offentliga organisationer. När politiska ambitioner ändras eller ökas, tillförs organisationerna mer pengar, fler regler eller både och.

Men mer pengar eller fler regler bidrar sällan till förbättrade möjligheter för verksamheterna att utföra och upprätthålla samhällskritiska verksamheter, tjänster och infrastruktur. Att addera styrning till en befintlig styrning som inte ger önskat resultat ger inte verksamheterna bättre förutsättningar att förverkliga politikens intentioner på riktigt.

Nr 87. En ny förvaltningsstyrning kan underlätta pdf