Det Agila arbetssättet erbjuder unika möjligheter att på ett effektivt sätt hantera den komplexa och snabbföränderliga verklighet vi numera befinner oss i. Det råder emellertid stor osäkerhet om vad det Agila egentligen innebär samt till vilken grad det är generellt användbart dvs. utöver mjukvaruutveckling. Vi förklarar på ett begripligt sätt vad Agilt är och hur den Agila strategin kan hjälpa oss att effektivt hantera komplexitet och förändring, både vad gäller mjukvaruutveckling samt potentiellt i hela organisationen. Det Agila är emellertid mycket mer och handlar dessutom om samsyn runt, samt vilka förutsättningar som krävs, för att skapa maximalt kund- och användarvärde vilket utgör den styrande principen i Agil strategi.

Målgrupp: Alla med intresse för Agilt tänkande samt hantering av komplexitet och förändring. Kursen är också mycket lämplig som förberedande kurs, tillsammans med Essential Agile@Scale – Modern organisations- och affärsagilitet, inför tex. Leading SAFe®.

Förkunskaper: Inga.

Kostnad: 25 000 kr exkl. moms för en webbföreläsning om 2 timmar. Max antal deltagare: 20

Föreläsare: Alf Grandien, Force Agile

Kontaktuppgifter:

Jari Aho, ForceAgile, jari.aho@forceagile.com

Lennart Wittberg, lennart.wittberg@effektivstyrning.se