Agilt tänkande är applicerbart långt utöver mjukvaruutveckling och har potential att göra hela organisationen bättre rustad att hantera omvärldens komplexitet samt att öka förmågan att snabbt kunna ställa om som svar på snabba, ofta disruptiva, förändringar – med grundtanken att hela tiden maximera kund- och användarvärde.

Men hur expanderar man den Agila strategin från det enskilda utvecklarteamet till hela organisationen? Bananer skalar man, men Agila arbetssätt? I den här kursen diskuterar vi begreppen Scaling Agile, Enterprise Agility, Organizational Agility och Business Agility. Vi går igenom de olika ramverk som finns beskrivna för utvidgning av den Agila strategin med fokus på marknadsledaren SAFe® och analyserar dess grundläggande uppbyggnad samt diskuterar potentiella styrkor och svagheter.

MålgruppAlla med intresse för Agilt arbete, organisations- och affärsagilitet. Kursen är också mycket lämplig som förberedande kurs, tillsammans med Essential Agile – Modern Agil strategi, inför tex. Leading SAFe®.

FörkunskaperKursen Essential Agile – Modern Agil strategi, motsvarande eller annan erfarenhet av Agilt arbete, SAFe® eller liknande, rekommenderas.

Kostnad: 25 000 kr exkl. moms för en webbföreläsning om 2 timmar. Max antal deltagare: 20

Föreläsare: Alf Grandien, Force Agile

Kontaktuppgifter:

Jari Aho, ForceAgile, jari.aho@forceagile.com

Lennart Wittberg, lennart.wittberg@effektivstyrning.se