Systemsyn i styrningen leder till ökad effektivitet

 en introduktionsföreläsning om systemsyn

  • Vad innebär systemsyn i styrningen rent konkret? Vad är skillnaden mellan att ha systemsyn i styrningen och att inte ha det? Vad blir skillnaden i definitioner av olika begrepp, exempelvis effektivitet?
  • Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av en styrning som utgår från systemsyn?
  • Vad behöver vi göra för att förstå våra verksamheter som system och börja förändra styrningen?

Den traditionella styrningen följer den byråkratiska hierarkin och fokuserar på vad de olika organisatoriska enheterna presterar var och en för sig. Det innebär en hög grad av specialisering och standardisering samt en ökad administration för kontroll. Men vad blir konsekvensen i mötet med medborgaren? Eftersom medborgarnas behov varierar och verkligheten är komplex så leder den traditionella styrningen till tjänster med låg kvalitet. Detta medför stora kostnader i samhället och urholkar samhällskontraktet.

Ett alternativ i styrningen är att utgå från verksamheten som ett system, ett nätverk av människor och teknik som tillsammans arbetar för att tillgodose medborgarnas behov.

Syftet med denna föreläsning är att ge en introduktion till vad systemsyn i styrningen innebär och vilka ekonomiska konsekvenser en sådan styrning kan leda till.

Målet med föreläsningen är att du som åhörare ska få nya insikter som du kan ta med dig i din organisation. Insikter som hjälper dig att öka din förståelse, och därmed din förmåga att förändra styrningen.

Föreläsningens innehåll

  • Skillnaden mellan traditionell styrning och systembaserad styrning
  • Exempel på ekonomiska konsekvenser
  • Förändrade definitioner med ett annat synsätt
  • Praktiska knep och tips för hur man kan komma igång med att förändra styrningen

Läs mer: Introduktion till systemsyn Föreläsning Huvudföreläsare är Siv Liedholm.

Kontakta oss så kan vi utforma föreläsningen utifrån era syften och behov.  Vi föreläser för några få eller hundratals personer och allt däremellan. Vi föreläser gärna en timme eller mer, men är mycket flexibla utifrån er situation!

Kostnad: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter:

Siv Liedholm (siv.liedholm@effektivstyrning.se)

Lennart Wittberg (lennart.wittberg@effektivstyrning.se)