Tillitsbaserad styrning i praktiken – en föreläsning som synar och förklarar

  • Vad handlar tillitsbaserad styrning om egentligen? Är det bara ännu en tom managementtrend eller är detta något nytt?
  • Vad är tillit? Kan man skapa tillit?
  • Varför dyker detta upp nu?

Tillitsbaserad styrning ses som ett alternativ till New Public Management och ska leda till högre effektivitet och bättre värde för kund genom att professionerna får ett större utrymme. Men hur fungerar detta och hur gör man?

Syftet med denna föreläsning är att sätta tillitsbaserad i ett sammanhang. Vi förklarar bakgrunden och den historiska utvecklingen. Vi problematiserar även kring hur tillitsbaserad styrning uppfattas och beskrivs. Vi förklarar begreppet tillit och visar på dess praktiska användning.

Målet med föreläsningen är att du som åhörare ska få nya perspektiv på fenomenet tillitsbaserad styrning som hjälper dig arbeta med det i din organisation.

Vem som helst kan läsa Tillitsdelegationens rapporter. Vi tar det ett steg längre. Vi lägger ihop forskning om tillit och kontroll med forskning om styrning och kombinerar med praktisk erfarenhet av styrning och förändringsarbete.

Föreläsningens innehåll

  • Tillitsbaserad styrning som en del i en ständigt pågående utveckling
  • Vad tillit är och hur det skapas
  • Myter och fallgropar med tillitsbaserad styrning
  • Tillitsbaserad styrning och systemsyn
  • Tillitsbaserad styrning i praktiken

Pris: 27.500 kr exkl. moms

Mer information om föreläsningen hittar du här: Tillitsbaserad styrning föreläsning

Huvudföreläsare är Lennart Wittberg. Lennart är fristående författare, föreläsare och rådgivare. Han har i många år arbetat som strateg på Skatteverket och där bidragit till att förvandla verket till en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade myndigheter. Lennarts erfarenheter omfattar bland annat kulturförändring, digitalisering, utveckling av verksamhetsmodeller, tjänstelogik, styrning och organisation samt strategisk planering. I februari 2019 kom boken ”Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra”.

Kontakta oss så berättar vi mer och kan bestämma dag och upplägg som passar er. Vi föreläser för några få eller hundratals personer och allt däremellan. Vi föreläser gärna en timme eller mer, men är också flexibla utifrån era syften och behov.

Kontaktuppgifter:

Lennart Wittberg (lennart.wittberg@effektivstyrning.se)

Siv Liedholm (siv.liedholm@effektivstyrning.se)