Föreläsningar

En tankeväckande föreläsning kan vara det som behövs för att få igång en dialog om utveckling och förändring. Vi pratar om verklig förändring, inte om metoder eller verktyg. Vi hämtar exempel från praktisk erfarenhet och utgår från modern forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Här är några exempel på föreläsningar som vi har haft efterfrågan på under den senaste tiden:

  • Vad betyder systembaserad styrning i praktiken?
  • Att styra och förändra i komplexitet
  • Tillitsbaserad styrning och systemsyn
  • Framtidsspaning – ledning och styrning av offentliga tjänster

Effektiv styrning är ett nätverk av seniora konsulter som alla har god erfarenhet av offentlig sektor och som är väl förankrade i forskningen om styrning av komplex offentlig tjänsteverksamhet.

Vi har genom åren hållit mängder med olika föreläsningar om ledning och styrning. Vi har föreläst på interna och externa konferenser i både små och stora sammanhang.
Här är ett exempel på en föreläsning som Lennart Wittberg höll för Vinnova under 2021: Systemsyn – vad är det och varför behövs det i myndigheter?

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa er och skräddarsy en föreläsning som passar era behov.

Siv Liedholm

Lennart Wittberg

Välkommen att höra av dig!