Föreläsningar

En tankeväckande föreläsning kan vara det som behövs för att få igång en dialog om utveckling och förändring. Vi pratar om verklig förändring, inte om metoder eller verktyg. Vi hämtar exempel från praktisk erfarenhet och utgår från modern forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt. En föreläsnings längd brukar variera mellan 0,5–2 timmar. Vi har genom åren hållit mängder med olika föreläsningar om ledning och styrning utifrån en systemsyn. Vi har föreläst på interna och externa konferenser i både små och stora sammanhang.

Exempel på föreläsningar som vi har haft efterfrågan på under den senaste tiden:

  • Vad betyder systembaserad styrning i praktiken?
  • Att styra och förändra i komplexitet
  • Tillitsbaserad styrning och systemsyn
  • Framtidsspaning – ledning och styrning av offentliga tjänster

Pris: 27 500 kr exkl. moms per styck för föreläsning fysiskt på plats. 20 000 kr per styck för digital föreläsning.

Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa er och skräddarsy en föreläsning som passar era behov.

Siv Liedholm

Lennart Wittberg