Förstå ditt eget sätt att tänka

Skriv ner konkret, detaljerat och ärligt en knepig/konfliktfylld situation, vad som hände, hur olika personer reagerade samt hur du själv kände och handlade.

Då kan du också börja en dialog med dig själv och få syn på ditt eget perspektiv och situationen på ett nytt sätt.