Hur uppfattas syftet?

Intervjua några medarbetare och chefer med följande frågor:

  1. Hur vet du att du har gjort ett bra jobb?
  2. Vad är syftet med verksamheten?

Sammanställ och reflektera.