Framtidens styrning

En kurs om styrning och organisationsutveckling i framkant

  • Slits ni i er verksamhet mellan motstridiga krav och förväntningar?
  • Vilka nya perspektiv behövs när de gamla styrmodellerna inte fungerar längre?
  • Hur uppdaterar man sin styrning i en värld full av förändring, innovation och komplexa utmaningar?

Genom att offentlig sektor anpassar sig till samhällsutvecklingen och förändrar styrning och organisation är det möjligt att tillhandahålla bättre offentliga tjänster till en lägre kostnad.

Offentlig verksamhet är komplex och offentliga organisationer är komplexa. Denna komplexitet behöver förstås för att organisationen ska kunna utvecklas och styras.

Syftet med den här kursen är att ge en överblick över hur utvecklingen mot framtidens organisationer ser ut och vad detta betyder för styrningen.

Målet med kursen är att ni ska få en ökad förståelse för hur organisationer kan och bör utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Digitalisering, ökad öppenhet och samverkan ökar kraven på resilienta organisationer, som klarar att hantera förändringar.

Vi tillämpar en systemsyn för att beskriva hur styrningen behöver anpassas för att vara ändamålsenlig även i framtiden. Ni får lära er mer om hur olika idéer om tillitsbaserad styrning, agila arbetssätt, självorganisering, kollektivt ledarskap och lärande organisationer passar in i denna utveckling och vad vi kan lära av teal-organisationer.

Kursen ger er en introduktion till hur organisationen kan anpassas till de utmaningar som den möter och praktiska tips om vägen dit.

Kursens innehåll

  • Hur organisationer utvecklas i takt med samhällsutvecklingen.
  • Komplexa organisationer som problemlösningsmekanismer.
  • Teal-organisationer och deras styrning.
  • Praktisk vägledning för adaptiv förändring.

Kursledare är Lennart Wittberg och Anna Lundbergh

Målgrupp

Chefer, verksamhetsutvecklare och andra intresserade inom offentlig sektor.

Tid och plats: Kursen omfattar 1,5 dagar. Ni ordnar med en lämplig lokal och vi kommer överens om tidpunkt och tider för kursdagarna.

Kostnad: 125 000 kr ex.moms (8335 kr/person vid 15 deltagare)
Resor för kursledarna tillkommer.

Frågor om kursen: Kontakta Lennart Wittberg

Ladda ner kursbeskrivning: Framtidens styrning