Våren 2023

Genomlysning av en kommunal Arbetsmarknadsenhet

Kommunstyrelsen var uppdragsgivare till uppdraget som omfattade:

  • En analys och djupare beskrivning av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet relativt de omvärldsförändringar som sker/skett och utifrån behoven i kommunen.
  • Utgå från perspektiven effektivitet och ändamålsenlighet.
  • Ett förslag till förändringar samt förslag till framtida inriktning.
  • Presentation av resultat för tjänstepersoner och politiker på plats

Effektiv styrning tog sig an uppdraget utifrån en systemsyn. Det innebär att se på arbetsmarknadsverksamheten som ett komplext system där olika delar/organisatoriska enheter samverkar för att uppnå systemets syfte. Systemets syfte har varit utgångspunkten i uppdraget eftersom förmågan att arbeta utifrån ett gemensamt syfte avgör effektiviteten och ändamålsenligheten i systemet.

Efter uppdragets slut ställde vi några frågor till kommunchefen:

På vilket sätt var rapporten annorlunda än andra konsultrapporter?
Rapporten och arbetet har genomförts med ändamålsenlighet och systemsyn i fokus och har på ett bra sätt genomlyst verksamheten från olika aspekter identifierat och lämnat förslag på förändringar som ökar resultat och utfall av verksamheten. Bra och effektivt genomfört uppdrag.

Vad uppskattade du mest?
Det enkla och tydliga resultatet av analysen samt metodkompetensen hos de konsulter som utfört arbetet.

Övriga kommentarer/synpunkter:
Leverantören rekommenderas som en leverantör med ett effektivt metodsätt och en hög kompetens.

 

Kontakta Siv Liedholm eller Helene Ersson för mer information.