Handledning i styrning och ledning

Vill du ha någon att bolla med och som ger dig stöd i frågor som rör ledning och styrning?

Någon som hjälper dig att förstå vad det innebär att utgå från en systemsyn? Någon som utmanar dina tankemodeller?

Vi kan erbjuda stöd genom handledning vid enstaka tillfällen eller över en längre tidsperiod.

Vi erbjuder även möjligheten att få handledning av grupper.

Kontakta Åsa Swan , Inger Sohlberg eller Lennart Wittberg för ett förutsättningslöst möte!