Helene Ersson , Norrlands Utredningstjänst AB

Helene Ersson är verksamhetskonsult och stödjer tjänsteorganisationer att utveckla sin ledning och styrning utifrån ett systemteoretiskt synsätt.

Hon har mer än 20 års erfarenhet som verksamhetsutvecklare och projektledare vid Sundsvalls kommun. Helene var en av initiativtagarna till Skönsmomodellen, där hemtjänsten utvecklades utifrån en systemteoretiskt synsätt.

Helene har under flera perioder lett projekt för SKRs räkning, t ex utveckling av kommuners budgetprocesser och säkerställa kvalitet i upphandlad verksamhet. Helene har även verkat som konsult på KPMG och arbetat med verksamhetsrevision och rådgivning till framför allt kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund.

Kontaktuppgifter:
Epost: helene.ersson@effektivstyrning.se

Telefon: 070-316 00 78