Helene Ersson , Norrlands Utredningstjänst AB

Helene Ersson är verksamhetskonsult och stödjer tjänsteorganisationer att utveckla sin ledning och styrning utifrån ett systemteoretiskt synsätt. Hon har mer än 20 års erfarenhet som verksamhetsutvecklare och projektledare vid Sundsvalls kommun. Helene var en av initiativtagarna till Skönsmomodellen, där hemtjänsten utvecklats utifrån en systemteoretiskt synsätt. Helene har under flera perioder lett projekt för SKLs räkning, t ex utveckling av kommuners budgetprocesser och säkerställa kvalitet i upphandlad verksamhet. De senaste fyra åren har Helene verkat som konsult på KPMG och arbetat med verksamhetsrevision och rådgivning till framför allt kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund. Från och med i april 2019 driver Helene egen konsultverksamhet.

Kontaktuppgifter:
Epost: helene.ersson@effektivstyrning.se

Telefon: 070-316 00 78