Inger Sohlberg

Inger Sohlberg har en lång karriär inom ledning, styrning och tjänsteutveckling och har arbetat åt  SCB, Skatteverket, Försäkringskassan, Region Stockholm och Inspektionen för socialförsäkringen men även åt privata organisationer. Ibland har det handlat om att utveckla it-system och etablera leveransteam, ibland om att bygga upp en verksamhet från grunden eller att införa styrmodeller på myndighetsnivå.

Inger har arbetat i komplexa matrisorganisationer såväl som enkla strukturer. Hon tror på en inkrementell utveckling av verksamheter och vet av erfarenhet att motiverade team kan skapa mirakel samt att det inte finns något unikt recept för att en organisation skall kunna skapa bra resultat. Ingers ledarskap är pragmatiskt och handlar om att utgå från den situation och det sammanhang verksamheten och medarbetarna befinner sig i.

De senaste åren har Inger varit verksam inom verksamhetsrevision och utvärderingsverksamhet och har bland annat skrivit rapporter om styrning av och i Försäkringskassan som fått betydande uppmärksamhet och används i statsvetenskaplig undervisning och introduktion av nya politiker i regeringskansliet.

Kontakt:
inger.sohlberg@effektivstyrning.se