Inger Sohlberg, Region Stockholm

Inger Sohlberg är civilekonom och har en fil.mag. i organisationspedagogik.  Hon har lång erfarenhet från operativt och strategiskt ledningsarbete som chef och verksamhetsutvecklare i stora myndigheter. Hon har också genomfört kvalificerat utredningsarbete om ledning, styrning, organisering och utveckling inom socialförsäkringsområdet samt genomfört utbildning av handläggare i Regeringskansliet och myndigheter inom området förvaltningspolitik.  Inom ramen för effektiv styrning har hon lett seminarier kring ledning och styrning och är författare till idéskriften verksamhetsnära ledning och styrning, som i modifierad version finns med som ett kapitel i antologin ”Den lärande organisationen 2.0” med Otto Granberg och Jon Ohlsson som redaktörer.

Kontakt:
inger.sohlberg@effektivstyrning.se