Introduktion systemsyn

Kursen ger en översiktlig introduktion till systemsyn och dess praktiska konsekvenser. Syftet är att deltagarna ska få en ökad förståelse av vad systemsyn innebär, varför det är viktigt att tänka i system och hur det kan gå till. Kursen omfattar bland annat:

•Definition och beskrivning av system
•Skillnaden mellan komplicerat och komplext
•Kännetecken hos komplexa system
•Att hantera och dra nytta av komplexitet
•Om att styra komplexa system

Kursen består av presentationer och diskussioner. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor och problematisera påståenden. Alla våra lärare har omfattande praktisk erfarenhet och är väl förankrade i relevant forskning.

Målgrupp: Alla med intresse för systemsyn och vad det innebär i praktiken. Introduktionen är mycket lämplig att kombinera med en systemanalys för att skapa insikter om vilken potential systemsyn har i den egna organisationen.

Förkunskaper: Inga

Kostnad: 25 000 kr för en webbföreläsning om 2 timmar. Max antal deltagare: 20

Kontaktuppgifter:

Siv Liedholm (siv.liedholm@effektivstyrning.se)

Lennart Wittberg (lennart.wittberg@effektivstyrning.se)