Introduktionsfilm om systemsyn

I vår introduktionsfilm om systemsyn förklarar vi vad ett system är, skillnaden mellan komplexa och komplicerade system och vad det har för betydelse för utformningen av styrning.