Lennart Wittberg – februari 2023

Kan man bli bäst på samverkan?

Allt fler pratar om vikten av samverkan. Det tillskapas samverkansforum och många börjar sätta mål för samverkan. Å ena sidan är detta positivt eftersom det visar en ökande insikt om att samverkan är nödvändigt. Men å andra sidan är detta problematiskt eftersom man börjar behandla samverkan som något eget, som en särskild planeringsbar aktivitet. När vi inte ser och förstår vad samverkan egentligen handlar om är risken stor att vi krånglar till det i onödan.