Konsten att sätta mål 

  • Upplever ni att det är svårt att formulera bra mål som hjälper verksamheten framåt?
  • Hamnar ni lätt i diskussioner om vilka mål som behövs och betydelsen av mål?
  • Ägnar ni mycket tid till att följa upp målen och förklara avvikelser utan att det leder till några faktiska förbättringar i verksamheten?

Den här situationen är inte unik! Många organisationer kämpar med sina mål, som ofta blir antingen många och detaljerade eller få och intetsägande. På den här praktiskt inriktade kursen får ni lära er hur enkelt, och svårt, det är att sätta effektiva mål som hjälper verksamheten uppnå sitt syfte.

Syftet med kursen är att ge insikter och praktiska färdigheter som hjälper er formulera mål och som gör att ni kan förklara varför målen bör se ut på ett visst sätt.

Kursen bygger på både forskning och beprövade erfarenheter. Vi vet att det inte finns någon hemlig formel som alltid leder till bra mål. Konsten att sätta bra mål bygger på en förståelse av sin verksamhet och av vad man vill uppnå. Ni får lära er sätt att tänka och praktiska knep som kommer att göra att ni kommer att se på mål på ett nytt sätt. Ni kommer både kunna formulera nya fungerande mål och analysera och förstå befintliga mål.

Kursens innehåll

  • Myter om mål
  • Varför ska man sätta mål?
  • Vilka mål leder mot syftet?
  • Kan mål vara kontraproduktiva? Lite om variation och manipulation.
  • Hur formulerar man mål och vad innebär det för uppföljningen?

Vi varvar teoretiska genomgångar med diskussionsfrågor och dilemmaövningar.

Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Den ger en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Kursledare är Lennart Wittberg och Siv Liedholm.

Målgrupp
Ledningsgrupper och verksamhetsplanerare  inom offentlig sektor som vill förändra sitt sätt att leda och styra för att få bättre resultat.

Tid och plats: Kursen omfattar 1 dag samt en halv dags uppföljning. Ni ordnar med en lämplig lokal och vi kommer överens om tidpunkt och tider för kursdagarna.

Kostnad: 105 000 kr ex.moms (7 000 kr/ per person vid 15 deltagare)
Resor för kursledarna tillkommer.

Läs mer om kursledarna:

Lennart Wittberg och Siv Liedholm

Ladda ner kursbeskrivningen: Konsten att sätta mål