Inspiration till systemsyn

Kunskap, tips och erfarenheter

Syftet med den här sidan är att inspirera genom att dela kunskap, tips och erfarenheter om utveckling styrning och ledning utifrån en systemsyn. Vill du vara med och bidra? Skriv ner din berättelse och skicka till oss.

 

Exempel på att arbeta utifrån en systemsyn

Att utgå från en systemsyn och sträva efter att få helheten att fungera väl istället för att utgå från en reduktionistisk syn och sträva efter att varje del ska fungera väl får konsekvenser.

Praktiska övningar och tips

Som allt annat i livet så behöver vi träna för att bli bra på något. Det handlar om att få syn på mitt eget sätt att tänka och sedan hjälpa andra på ett sätt som skapar nyfikenhet, inte rädsla.