Kurstyp: Tvådagarskurs
Datum: 4-5 november i Göteborg
Kursavgift: 11 900 SEK ex.moms

Pris:11 900 ex.moms Lunch samt kaffe med tilltugg på förmiddag och eftermiddag ingår.

Plats: Lilla Bommen konferens, Göteborg

Lilla Bommen Konferenscenter ligger  centralt i Göteborg  på Lilla Bommen 4A
Mer information hittar du på deras hemsida www.lbkc.se

 

Anmälan: Sista anmälningsdag är 2 oktober

Bättre styrning – Bättre verksamhet

Dagens styrning av offentlig sektor har under lång tid ifrågasatts både av forskare och av medborgare som har upplevt konsekvenserna av en stuprörsförvaltning – konsekvenser som bland annat långa väntetider och svårigheter att få den hjälp man behöver.

Trots otaliga bevis på att dagens styrning leder till tjänster av låg kvalitet till höga kostnader är förnyelsekraften i styrningsfrågorna låg. Varför är det så? Hur kan vi bryta trenden? Och hur ser alternativen ut?

Syftet med kursen är bidra med kunskaper och insikter, väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter, som ger dig bättre möjligheter att utveckla en ändamålsenlig och effektiv styrning.

Genom att utgå från verksamhetens syfte, karaktär och logik samt tillämpa en systemsyn kan styrningen utvecklas till att bättre bidra till väl fungerande offentliga tjänster som utförs kostnadseffektivt, respektfullt och hållbart. En styrning som utvecklar handlingskraft och leder till allt bättre verksamheter!

Målet med kursen är att du som deltagare ska få insikt om vilka antaganden dagens styrning bygger på och varför, inklusive vad som lett fram till diskussioner om tillitsbaserad styrning och agila arbetssätt.

Kursen ger dig förutsättningar att förstå din verksamhet som ett system samt hur man kan utforma en effektiv styrning i praktiken baserad på kunskap om systemet som helhet. Kursen kommer även att förmedla kunskap om utformning av mätsystem och förhållningssättet till mål och indikatorer.

Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som är linjechef, controller, verksamhetsutvecklare eller arbetar inom en stabsfunktion.

Föreläsare: Lennart Wittberg och Siv Liedholm

Ladda ner inbjudan:

Bättre styrning för en bättre verksamhet 4+5 november Göteborg

 

Kursanmälan - Bättre styrning för en bättre verksamhet (Göteborg)

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang