Kurstyp: Tvådagarskurs
Datum: 29-30 september 2020.
Kursavgift: 10 900 SEK ex.moms

I kursavgiften ingår förutom bildmaterial även tillgång till inspelad kurs ca 1 månad efter att kursen avslutats. Kursledarna är också tillgängliga för frågor och diskussioner på Zoom för de deltagare som vill dröja sig kvar i den ”digitala kurslokalen” efter kursens slut.

Plats: Via Zoom (länk skickas ut veckan innan kursen)

Om möjligt ladda ner programmet Zoom (www.zoom.us) på din dator eller läsplatta och skapa en profil, det är gratis. Det är även möjligt att delta i kursen genom inloggning via  browser (alla funktioner i Zoom är då inte tillgängliga).
Vi kommer att erbjuda möjlighet att testa tekniken innan kursstart.

 

Anmälan: Sista anmälningsdag är 28 augusti 2020.

Bättre styrning – Bättre verksamhet

Dagens styrning av offentlig sektor har under lång tid ifrågasatts både av forskare och av medborgare som har upplevt konsekvenserna av en stuprörsförvaltning – konsekvenser som bland annat långa väntetider och svårigheter att få den hjälp man behöver.

Trots otaliga bevis på att dagens styrning leder till tjänster av låg kvalitet till höga kostnader är förnyelsekraften i styrningsfrågorna låg. Varför är det så? Hur kan vi bryta trenden? Och hur ser alternativen ut?

Syftet med kursen är bidra med kunskaper och insikter, väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter, som ger dig bättre möjligheter att utveckla en ändamålsenlig och effektiv styrning.

Genom att utgå från verksamhetens syfte, karaktär och logik samt tillämpa en systemsyn kan styrningen utvecklas till att bättre bidra till väl fungerande offentliga tjänster som utförs kostnadseffektivt, respektfullt och hållbart. En styrning som utvecklar handlingskraft och leder till allt bättre verksamheter!

Målet med kursen är att du som deltagare ska få insikt om vilka antaganden dagens styrning bygger på och varför, inklusive vad som lett fram till diskussioner om tillitsbaserad styrning och agila arbetssätt.

Kursen ger dig förutsättningar att förstå din verksamhet som ett system samt hur man kan utforma en effektiv styrning i praktiken baserad på kunskap om systemet som helhet. Kursen kommer även att förmedla kunskap om utformning av mätsystem och förhållningssättet till mål och indikatorer.

Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som är linjechef, controller, verksamhetsutvecklare eller arbetar inom en stabsfunktion.

Föreläsare: Lennart Wittberg och Siv Liedholm

Ladda ner inbjudan:

Bättre styrning för en bättre verksamhet 29-30 september

 

Kursanmälan - Bättre styrning för en bättre verksamhet (Digital)

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang