Kurstyp: Tilläggspaket rådgivning
Datum: Samtliga 4 timmar nyttjas inom en 12 månaders period.
Kursavgift: 7200 kr exkl. moms
Plats: Telefon/Skype
Anmälan: Anmälan görs med fördel i anslutning till annan kursanmälan

Kom-igång-paket 4 timmar

Det som på kursen uppfattas som sunt förnuft kan i praktiken vara betydligt svårare att genomföra. För att inte förändringsarbetet på hemmaplan ska köra fast är det en stor fördel att ha någon att bolla med.

Vi erbjuder i anslutning till våra kurser ett tillägg i form av ett coachningspaket på totalt 4 timmar. Du får då tillgång till någon av  oss – Lennart Wittberg, Siv Liedholm, Helene Ersson eller Inger Sohlberg – och kan testa dina idéer, få hjälp med möjliga alternativ i konkreta situationer samt få allmänna råd och tips om ledning och styrning som bygger på systemsyn.

 

Kursanmälan - Coachningspaket i anslutning till en flerdagars kurs

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang