Kurstyp: Flerdagarskurs 2+1
Datum: 10-11 mars samt 7 maj 2020
Kursavgift: 17 900 SEK ex.moms

Den här kursen är under utveckling och vi kommer därför att testa lite olika övningar under kursen samt ge möjlighet till hemuppgifter och stöd mellan kurstillfällena. Stödet är tänkt att ske genom 2-3 avstämningsmöten med hjälp av Skype eller Zoom. Vi önskar genom det här upplägget få återkoppling på vad som fungerar bra/mindre bra och som motprestation så kommer ni få mycket mer än i ett kommande ordinarie kursupplägg.

Antalet deltagare är max 15.

Plats: Dalarnas Hus, Stockholm

Dalarnas hus ligger centralt i Stockholm på Vasagatan 46.
Mer information hittar du på deras hemsida www.dalarnashus.se

Anmälan: Sista anmälningsdag är 7 februari 2020

Mätsystem för en bättre verksamhet 

Vad behövs för att organisationer ska uppnå bättre resultat, lägre kostnader och högre arbetsglädje? Samtidigt!

Kursen ”Mätsystem för en bättre verksamhet” ger dig svar på vad som krävs för att du ska uppnå dessa tre saker. Du kommer lära dig grunderna i att leda system, förstå variation och att mäta rätt saker. Kursen ger dig t.ex. svar på

  1. Varför är det viktigt att lära sig förstå, leda och styra system? Hur hänger det ihop med din organisations syfte, mål och uppdrag? Med resultat, kostnader och arbetsglädje? Vad innebär det och hur leder och styr man system? Vilka konkreta arbetssätt finns det? Vilka fungerar?
  2. Vad är variation? Varför är det viktigt att förstå variation i praktiska termer? Hur hänger det ihop med ditt och andras dagliga arbete? Hur hänger det ihop med resultat, kostnader och arbetsglädje?
  3. Vad krävs för att mäta rätt saker? Varför är det viktigt? Hur mäter du rätt saker på rätt sätt? Hur hänger det ihop med din organisations syfte, mål och uppdrag?

Föreläsare: Helene Ersson, Siv Liedholm samt ytterligare en expert.

Kursanmälan - Mätsystem för bättre verksamhet

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang