Kurstyp: Flerdagarskurs 2+2+2
Datum: Utbildningen omfattar 3 kurstillfällen om 2 dagar, med kursdatum 25-26 oktober, 15-16 november samt 6-7 december 2022
Kursavgift: 26 800 SEK

Priset anges exklusive moms per person, men om du anmäler två eller flera från samma organisation är priset 23.400 kr per person (exkl. moms). I avgiften ingår ett värdepaket 

Värdepaket:

  • Lars Stigendals bok ”Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor”
  • Lennart Wittbergs bok ”Förnya offentlig sektor – Igen”!
  • 50% rabatt på den årliga nätverksträffen för tidigare kursdeltagare
  • Möjlighet att bolla era styrningsfrågor med oss under kursen
Plats: Konferenshotell Stora Brännbo i Sigtuna

Helpension och logi  betalar du själv (2940 kr exkl moms per kurstillfälle, totalt 8820 kr exkl. moms). Vi bokar rum för alla deltagare natten mellan varje kurstillfälle. Om du inte önskar boende eller middag, så meddela oss detta i meddelanderutan i anmälningsformuläret. Stora Brännbo står för hämtnings- och lämningsservice till och från Arlanda eller Märsta under förutsättning att vi kan åka gruppvis. 

Anmälan: Sista anmälningsdag är 30 september 2022

Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor

Ge dig själv förutsättningar att utforma en styrning som leder till utveckling och förbättring av offentligt finansierad verksamhet!

”Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor” är en kurs om ledning och styrning som utgår från systemsyn och bygger både på forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med kursen är att erbjuda kunskap och alternativa sätt att tänka om lednings- och styrningsfrågorna i en offentlig kontext utifrån organisationens uppdrag och syftet med verksamheten. 

Målet med kursen är att du som deltagare ska få möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka kring hur styrning bör utformas för att öka verksamheters förmåga att uppfylla sitt syfte. Du kommer få praktiska metoder för hur du kan utveckla styrningen och hur du kan hitta förändringsutrymmet inom ramen för befintliga regelverk och krav. Genom exempel från svensk offentlig sektor kommer du få insyn i hur man praktiskt kan ta sig an en förändring av styrningen samt vilken potential för en bättre verksamhet som ligger i att utveckla styrningen med utgångspunkt från syftet med verksamheten. Målet med kursen är också att skapa nätverk mellan deltagarna.

Utbildningen riktar sig till dig som är linjechef, stabschef, controller, verksamhetsutvecklare eller på annat sätt arbetar med ledning och styrning i en offentlig miljö. Lär mer om kursupplägget här (obs att mindre justeringar kan bli aktuella):

Effektiv styrning 6 dagar (2022)

Sagt om kursen:

”Vi har fått ett gemensamt tankesätt och förhållningssätt som stödjer oss i utvecklingen mot att bättre möta kundernas och samhällets behov”
Verksamhetsområdeschef, statlig myndighet

”Tack för en fantastisk utbildning! Den känns helt rätt i tiden och är mycket inspirerande! Det är en av de bästa utbildningar jag gått.”
Verksamhetsutvecklare Region Skåne

”Effektiv styrning är helt klart den mest värdefulla utbildningen jag har gått. Jag tror att en moderniserad och mer effektiv (på rätt sätt) offentlig sektor är en förutsättning för att kommande generationer ska se nyttan i välfärden och även vilja jobba i den.”
Verksamhetsutvecklare Migrationsverket

Kursanmälan - Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor – hösten 2022

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang