Kurstyp: Flerdagarskurs 2+2+2
Datum: Utbildningen omfattar 3 kurstillfällen om 2 dagar, med kursdatum den 22-23 oktober, 12-13 november samt 3-4 december 2024
Kursavgift: 29 500 kr exkl.moms. Kostnad för mat och logi tillkommer.

Om du anmäler två eller flera från samma organisation är priset 26.550 kr per person exkl. moms.

I kursavgiften ingår ett värdepaket:

  • Lennart Wittbergs bok ”Systemsyn i praktiken”
  • Lennart Wittbergs bok ”Förnya offentlig sektor – Igen”!
  • 50% rabatt på vår årliga nätverksträff om styrning i offentlig sektor
  • Möjlighet att bolla era styrningsfrågor med  oss under kursen
Plats: Gällöfsta Konferens i Kungsängen (nordväst om Stockholm)

Helpension och logi  betalar du själv direkt till Gällöfsta konferens (3553 kr exkl moms per kurstillfälle, totalt 10 659 kr exkl. moms). Obs, att en kostnad för lunch och fika faktureras även för dig som inte väljer att bo kvar mellan kursdagarna. Vi bokar rum för alla deltagare natten mellan varje kurstillfälle. Om du inte önskar boende eller middag, så meddela detta i meddelanderutan i anmälningsformuläret. Skriv även in om du önskar specialkost.

Anmälan: Senast den 20 september 2024

Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor

Ge dig själv förutsättningar att utforma en styrning som leder till utveckling och förbättring av offentligt finansierad verksamhet!

Kursen ”Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor” är den enda i sitt slag genom att den utgår från en systemsyn och bygger både på forskning och på beprövad erfarenhet.  

Syftet med kursen är att erbjuda kunskap och alternativa sätt att tänka om lednings- och styrningsfrågorna i en offentlig kontext utifrån organisationens uppdrag och syftet med verksamheten. Kursen ska leda till ökad förmåga att utveckla styrningen och därmed till väl fungerande offentliga tjänster som utförs på ett kostnadseffektivt, respektfullt och hållbart sätt.

Som deltagare får du möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka kring hur styrning bör utformas för att öka verksamheters förmåga att uppfylla sitt syfte. Du kommer få praktiska metoder för hur du kan utveckla styrningen och hur du kan hitta förändringsutrymmet inom ramen för befintliga regelverk och krav. Genom exempel från svensk offentlig sektor kommer du få insyn i hur man praktiskt kan ta sig an en förändring av styrningen samt vilken potential för en bättre verksamhet som ligger i att utveckla styrningen med utgångspunkt från syftet med verksamheten.  Kursen ger dig också möjlighet att skapa nätverk med andra som är intresserade av de här frågorna.

Utbildningen riktar sig till dig som är linjechef, stabschef, controller, verksamhetsutvecklare eller på annat sätt arbetar med ledning och styrning i en offentlig miljö.
Läs mer om kursupplägget här (obs att mindre justeringar kan bli aktuella):

Effektiv styrning 6 dagar (2024)

Sagt om kursen:

”Vi har fått ett gemensamt tankesätt och förhållningssätt som stödjer oss i utvecklingen mot att bättre möta kundernas och samhällets behov”
Verksamhetsområdeschef, statlig myndighet

”Tack för en fantastisk utbildning! Den känns helt rätt i tiden och är mycket inspirerande! Det är en av de bästa utbildningar jag gått.”
Verksamhetsutvecklare Region Skåne

”Effektiv styrning är helt klart den mest värdefulla utbildningen jag har gått. Jag tror att en moderniserad och mer effektiv (på rätt sätt) offentlig sektor är en förutsättning för att kommande generationer ska se nyttan i välfärden och även vilja jobba i den.”
Verksamhetsutvecklare Migrationsverket

Kursanmälan - Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor, hösten 2024

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang