Kurstyp: Flerdagarskurs 2+2+2
Datum: Utbildningen omfattar 3 kurstillfällen om 2 dagar, med kursdatum 17-18 mars, 14-15 april och 4-5 maj i Sigtuna
Kursavgift: 26 000 SEK

Priset anges exklusive moms per person, men om du anmäler två eller flera från samma organisation är priset 22.700 kr per person (exkl. moms). I avgiften ingår ett värdepaket (uppskattat värde ca 5200 kr)

Värdepaket:

  • Lars Stigendals bok ”Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor”
  • Lennart Wittbergs bok ”Strategiskt tänkande”
  • 1 timmes coachning utifrån den egna verksamheten/situationen inom 3 månader från sista kursdatum 
  • 20% rabatt på extra coachning (paket om 4 timmar), 5800 kr istället för 7200 kr ex moms inom 3 månader från sista kursdatum
  • 50% rabatt på den årliga nätverksträffen för tidigare kursdeltagare
  • 15% rabatt på en valfri annan kurs/föreläsning ordnad av Effektiv styrning inom 1 år från avslutad 6-dagars kurs
Plats: Stora Brännbo, Sigtuna

Helpension och logi på Stora Brännbo betalar du själv (3140 kr exkl moms per kurstillfälle). Vi bokar rum för alla deltagare natten mellan varje kurstillfälle. Om du inte önskar boende på Stora Brännbo, så meddelar du oss detta i meddelanderutan i anmälningsformuläret. Vill du göra någon komplettering eller förändring efter din anmälan så ber vi dig kontakta Stora Brännbo direkt. www.storabrannbo.se

Anmälan: Sista anmälningsdag är 15 februari 2021

Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor

Ge dig själv förutsättningar att utforma en styrning som leder till utveckling och förbättring av offentligt finansierad verksamhet!

”Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor” är en kurs om ledning och styrning som utgår från systemsyn och bygger både på forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med kursen är att erbjuda kunskap och alternativa sätt att tänka om lednings- och styrningsfrågorna i en offentlig kontext utifrån organisationens uppdrag och syftet med verksamheten. 

Målet med kursen är att du som deltagare ska få möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka kring hur styrning bör utformas för att öka verksamheters förmåga att uppfylla sitt syfte. Du kommer få praktiska metoder för hur du kan utveckla styrningen och hur du kan hitta förändringsutrymmet inom ramen för befintliga regelverk och krav. Genom exempel från svensk offentlig sektor kommer du få insyn i hur man praktiskt kan ta sig an en förändring av styrningen samt vilken potential för en bättre verksamhet som ligger i att utveckla styrningen med utgångspunkt från syftet med verksamheten.  Målet med kursen är också att skapa nätverk mellan deltagarna.

Utbildningen riktar sig till dig som är linjechef, stabschef, controller, verksamhetsutvecklare eller på annat sätt arbetar med ledning och styrning i en offentlig miljö.

Ladda ner vårt informationsblad som mer i detalj presenterar kursens innehåll:
Effektiv styrning 6 dagar (2020-08-18)

Sagt om kursen:

”Tack för en fantastisk utbildning! Den känns helt rätt i tiden och är mycket inspirerande! Det är en av de bästa utbildningar jag gått.”
Verksamhetsutvecklare Region Skåne

”Effektiv styrning är helt klart den mest värdefulla utbildningen jag har gått. Siv och Lasse, ni är otroligt inspirerande och inger hopp i hela myndighetssverige. Jag tror att en moderniserad och mer effektiv (på rätt sätt) offentlig sektor är en förutsättning för att kommande generationer ska se nyttan i välfärden och även vilja jobba i den.”
Verksamhetsutvecklare Migrationsverket

Kursanmälan - Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor–varen-2021

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang