Kurstyp: 1,5-dagars kurs
Datum: 16-17 september 2020
Kursavgift: 7950 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår förutom bildmaterial även tillgång till inspelad kurs ca 1 månad efter att kursen avslutats. Kursledarna är också tillgängliga för frågor och diskussioner på Zoom för de deltagare som vill dröja sig kvar i den ”digitala kurslokalen” efter kursens slut.

Plats: Via Zoom (länk skickas ut veckan innan kursen)

Om möjligt ladda ner programmet Zoom (www.zoom.us) på din dator eller läsplatta och skapa en profil, det är gratis. Det är även möjligt att delta i kursen genom inloggning via  browser (alla funktioner i Zoom är då inte tillgängliga).
Vi kommer att erbjuda möjlighet att testa tekniken innan kursstart. 

 

Anmälan: Anmälan senast den 2 september 2020

 

På väg mot framtidens styrning

En kurs om styrning och organisationsutveckling för att möta framtidens utmaningar.

Syftet med kursen är att ge en överblick över hur utvecklingen mot framtidens organisationer kan se ut och vad detta betyder för styrningen. Genom att offentlig sektor anpassar sig till samhällsutvecklingen och förändrar styrning och organisation är det möjligt att tillhandahålla bättre offentliga tjänster till en lägre kostnad.

Offentlig verksamhet är komplex och bedrivs alltid i samverkan med andra aktörer. För att den egna organisationen ska kunna utvecklas och styras krävs därför att man ser sin roll i ett större ekosystem.

Målet med kursen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur organisationer kan och bör utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Det räcker inte med att enskilda team arbetar agilt, struktur och styrning behöver också anpassas. Digitalisering, ökad öppenhet och samverkan ökar kraven på resilienta organisationer, som klarar att hantera förändringar och kriser av olika slag.

Vi tillämpar en systemsyn för att beskriva hur styrningen behöver anpassas för att vara ändamålsenlig även i framtiden. Du får lära dig mer om vad som kännetecknar teal-organisationer och hur utvecklingen dit hänger ihop med dagens diskussioner om tillit, självorganisering och agila arbetssätt. 

Kursen ger dig nya insikter och inspiration som hjälper dig förstå hur din organisation kan anpassas till framtidens utmaningar och praktisk kunskap om hur arbetet kan påbörjas.

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och andra intresserade inom offentlig sektor.

OBS! Hör gärna av dig med tankar om vad du vill ha ut av kursen. Då kan vi anpassa innehållet. 

Föreläsare: Lennart Wittberg och Anna Lundbergh

Kursanmälan - Framtidens styrning (Digital)

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang