Kurstyp: 1,5-dagars kurs
Datum: 16-17 september 2020
Kursavgift: 9250 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår fika på förmiddag och eftermiddag samt lunch dag 1 samt förmiddagsfika och en avslutande lunch för de som har möjlighet. 

Plats: Sankt Gertrud, Malmö

Vid kanalen, några hundra meter från Centralstationen ligger Sankt Gertrud konferens på Östergatan 7B.
Mer information hittar du på deras hemsida www.sanktgertrud.se

 

Anmälan: Anmälan senast den 13 augusti 2020

 

På väg mot framtidens styrning

En kurs om styrning och organisationsutveckling i framkant med sikte på hållbar utveckling.

Syftet med kursen är att ge en överblick över hur utvecklingen mot framtidens organisationer ser ut och vad detta betyder för styrningen. Genom att offentlig sektor anpassar sig till samhällsutvecklingen och förändrar styrning och organisation är det möjligt att tillhandahålla bättre offentliga tjänster till en lägre kostnad.

Offentlig verksamhet är komplex och offentliga organisationer är komplexa. Denna komplexitet behöver förstås för att organisationen ska kunna utvecklas och styras.

Målet med kursen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur organisationer kan och bör utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Digitalisering, ökad öppenhet och samverkan ökar kraven på resilienta organisationer, som klarar att hantera förändringar.

Vi tillämpar en systemsyn för att beskriva hur styrningen behöver anpassas för att vara ändamålsenlig även i framtiden. Du får lära dig mer om hur olika idéer om tillitsbaserad styrning, agila arbetssätt, självorganisering, kollektivt ledarskap och lärande organisationer passar in i denna utveckling och vad som kännetecknar teal-organisationer.

Kursen ger dig en introduktion till hur din organisation kan anpassas till de utmaningar som den möter och praktiska tips om vägen dit.

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och andra intresserade inom offentlig sektor.

Föreläsare: Lennart Wittberg och Anna Lundbergh

Kursanmälan - Framtidens styrning (Malmö)

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang