Kurstyp: 1,5-dagars kurs
Datum: 18-19 november 2020 i Stockholm
Kursavgift: 9750 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår fika på förmiddag och eftermiddag samt lunch dag 1 samt förmiddagsfika och en avslutande lunch för de som har möjlighet. 

Plats: Kapitel8, Stockholm

På Kapitel8 i deras mysiga lokaler på Klarabergsviadukten 90.
Mer information hittar du på deras hemsida www.kapitel8.se

 

Anmälan: Anmälan senast den 16 oktober 2020

 

På väg mot framtidens styrning

En kurs om styrning och organisationsutveckling i framkant med sikte på hållbar utveckling.

Syftet med kursen är att ge en överblick över hur utvecklingen mot framtidens organisationer ser ut och vad detta betyder för styrningen. Genom att offentlig sektor anpassar sig till samhällsutvecklingen och förändrar styrning och organisation är det möjligt att tillhandahålla bättre offentliga tjänster till en lägre kostnad.

Offentlig verksamhet är komplex och offentliga organisationer är komplexa. Denna komplexitet behöver förstås för att organisationen ska kunna utvecklas och styras.

Målet med kursen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för hur organisationer kan och bör utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Digitalisering, ökad öppenhet och samverkan ökar kraven på resilienta organisationer, som klarar att hantera förändringar.

Vi tillämpar en systemsyn för att beskriva hur styrningen behöver anpassas för att vara ändamålsenlig även i framtiden. Du får lära dig mer om hur olika idéer om tillitsbaserad styrning, agila arbetssätt, självorganisering, kollektivt ledarskap och lärande organisationer passar in i denna utveckling och vad som kännetecknar teal-organisationer.

Kursen ger dig en introduktion till hur din organisation kan anpassas till de utmaningar som den möter och praktiska tips om vägen dit.

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och andra intresserade inom offentlig sektor.

Föreläsare: Lennart Wittberg och Anna Lundbergh

Kursanmälan - Framtidens styrning (Stockholm)

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang