Kurstyp: Flerdagarskurs 2+1
Datum: 7-8 oktober samt 17 november i Stockholm
Kursavgift: 17 900 SEK ex.moms

Den här kursen är under utveckling och vi kommer därför att testa lite olika övningar under kursen samt ge möjlighet till hemuppgifter och stöd mellan kurstillfällena. Stödet är tänkt att ske genom 2-3 avstämningsmöten med hjälp av Skype eller Zoom. Vi önskar genom det här upplägget få återkoppling på vad som fungerar bra/mindre bra och som motprestation så kommer ni få mycket mer än i ett kommande ordinarie kursupplägg.

Antalet deltagare är max 15.

Plats: Kapitel 8 i Stockholm

Kapitel 8  ligger centralt i Stockholm på Klarabergsviadukten 90.
Mer information hittar du på deras hemsida www.kapitel8.se

 

 

Anmälan: Sista anmälningsdag är 4 september

Mätsystem för en bättre verksamhet 

En kurs för dig som vill utveckla mätsystem som gör skillnad!

  • Har du funderat över om era mätningar och rapporter hjälper er att förstå och förbättra verksamheten eller om de är slöseri med tid och pengar?
  • Upplever du att ni fastnar i en diskussion om avvikelser och detaljer i uppföljningen och därmed missar helheten?
  • Känner du dig vilsen i att utveckla mätsystem som går hand i hand med tillitsbaserad styrning?

Känner du igen dig?

Vad är problemen med dagens mät- och uppföljningssystem?
Dagens mätsystem utformas ofta från det som går att mäta och byggs utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Mätsystemets syfte är i regel att underlätta bedömning och ansvarsutkrävande för uppfyllelse av budgetmål och aktivitetsbaserade mål. Bidrar då mätsystemet till en effektivare verksamhet?

Offentlig verksamhet är i stora delar komplex och kräver samverkan inom och mellan organisationer. Ett mätsystem som syftar till kontroll och ansvarsutkrävande av organisatoriska delar riskerar då leda till ineffektivare verksamheter utifrån ett kund- och samhällsperspektiv. Vi upplever tjänster med låg kvalitet till höga kostnader, medarbetarna upplever en arbetsmiljö som präglas av låg tillit.

Vad kommer du att lära dig?
Den här kursen kommer att hjälpa dig att bringa klarhet i hur du ska gå vidare utifrån din situation! Den kommer att ge dig:

  • Förståelse för hur mätningar påverkar resultaten (=värde för kund, kostnader, arbetsmiljö)
  • Förståelse för verksamheter som system och varför ett ändamålsenligt mätsystem börjar med att förstå syftet med verksamheten
  • Förståelse för variationens betydelse i verksamheten och hur du i uppföljningen kan dra nytta av styrdiagram för att synliggöra variation
  • Förståelse för hur du går tillväga för att utforma ett mätsystem och en dialog som bidrar till lärande och utveckling av en allt effektivare verksamhet som präglas av god kvalitet, god arbetsmiljö och tillitsfulla relationer

Under de två första dagarna varvar vi teori, exempel och dilemmaövningar. Du får en hemuppgift att arbeta med innan vi ses igen. Under de mellanliggande veckorna erbjuder vi dig stöd i form av 2-3 kortare avstämningsmöten på Skype eller Zoom.

Vid den avslutande träffen kommer vi fokusera på deltagarnas frågor samt på förändring av mätsystemet och utveckling av en uppföljningsdialog som skapar handlingskraft till förbättringar.

Vem riktar sig kursen till?
Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering i rollen som controller, verksamhetsutvecklare eller inom en stabsfunktion. Kursen lämpar sig även för chefer på central nivå samt på verksamhetsnivå.

Vill du veta mer om de som håller i kursen?
Helene Ersson, Siv Liedholm samt Martin Lagerström.

Ladda ner inbjudan här:

Mätsystem för en bättre verksamhet 7-8 okt samt 17 nov.

 

Kursanmälan - Mätsystem för bättre verksamhet

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang