Kurstyp: Dagkonferens
Datum: Den 9 november kl 9.30-15.30 (kaffe och macka från kl 9)
Kursavgift: 1350 kr exkl. moms

I deltagaravgiften ingår förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika.

 

Plats: Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala
Anmälan: Senast den 27 oktober

 

Med systemsyn som utgångspunkt

– vad händer då?

Effektiv styrnings årliga nätverksträff handlar i år om att förstå mer om vad som händer när systemsyn är utgångspunkten för hur verksamheten organiseras, leds och styrs. Vad händer med synen på kunden, synen på arbetet och på samarbetet med andra? Vad blir konsekvenserna av ett annat sätt att förstå och förbättra verksamheten?

Våra föreläsare Katarina Lundquist, Enhetschef Vuxenutbildningen Västerås stad och Lena Söderlund, Kontorschef Eskilstuna/Linköping CSN  har arbetat utifrån systemsyn under flera år. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter om hur den personliga och den organisatoriska resan kan se ut. Hur är det att leda verksamheten utifrån syftet, vilka förutsättningar behöver förändras och vilken påverkan får det på resultaten? Vilka hinder dyker upp längs vägen? Hur kan man tänka och göra för att inte köra fast och ge upp?

Programmet för dagen (obs kan komma att justeras):

09.00 – 9.30   Kaffe med smörgås, mingel

09.30 – 09.45 Välkomna!

09.45 -10.45   Med systemsyn som utgångspunkt – vad händer då? Katarina Lundquist, Enhetschef Vuxenutbildningscentrum Västerås stad

10.45 – 11.00  Paus

11.00 – 12.00 Med systemsyn som utgångspunkt – vad händer då? Lena Söderlund, Kontorschef Eskilstuna/Linköping, CSN

12.00 – 13.20 Lunch

13.20 – 14.20 Dialog i grupper

14.20 – 14.40 Kaffe med tilltugg och mingel

14.40 – 15.00 Uppsummering dialoger och reflektioner

15.00 – 15.30 Ny bok: Systemsyn i praktiken Lennart Wittberg

Avslutning

Varmt välkommen till ett unikt tillfälle att utveckla kunskap om systemsyn tillsammans!

 

Kursanmälan - Nätverksträff den 9 november

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang