Kurstyp: Seminarium
Datum: Seminarium via Zoom ca 2 timmar den 28 april samt den 29 april.
Kursavgift: 1000 kr ex moms per seminarium och person

Vilket pass är du mest intresserad av? Hör av dig till siv.liedholm@effektivstyrning.se med dina önskemål!

Plats: Zoom möte (deltar via länk med möjlighet att interagera med John)
Anmälan: Sista dag för anmälan: 21 april

Seminarium med John Mortimer om systemsyn i praktiken

Vi erbjuder en unik möjlighet att få ta del av en kommuns arbete med att förändra ledning och styrning utifrån systemsyn. John Mortimer har arbetat med kommunen Melton Borough i England med att förändra sättet att tänka om hur verksamheter organiseras, leds och styrs för att nå bättre resultat. Kommunen har nu genomfört ett antal förändringar i linje med systemtänkandets principer och har fler på gång.

John kommer att prata om ett av följande områden respektive dag:

Att förstå en personcentrerad verksamhet och hur effektiv den är i sin utformning.
De flesta personcentrerade verksamheter är utformade för att utföra standardiserade tjänster och därför är de fulla med slöserier, svårtillgängliga och värdet av tjänsterna är lågt för de som får dem. Exemplet John tar upp handlar om kommuninvånare som hyr subventionerade bostäder och som misslyckas med att betala hyran i tid. Vi antar att människor inte vill betala hyran och jagar dem. Det visar sig att det kan vara fel åtgärd för en kommunal hyresvärd att vidta i förhållande till människor som befinner sig i en besvärlig livssituation.  Exemplet visar att ett förändrat synsätt både på själva tjänsten men än viktigare på ledarskapet och beteenden är nödvändigt för att möjliggöra beslutsfattande i anslutning till själva arbetet. Det här handlar om ledningens förmåga att leda och styra komplexitet och hur det skiljer sig från att leda och styra en traditionell byråkrati (enkel verksamhet).

Att förstå inkommande efterfrågan till en kommun.
John visar hur man kan gå tillväga för att förstå strukturen och utformningen av tjänsterna som efterfrågan kan hänföras till, så att slöserier kan undvikas och kommunen kan hitta den bästa vägen till olika tjänster för medborgare och företag. En kommun är inte som Amazon.com och att det är inte möjligt att bara översätta idéer från privat verksamhet till offentlig sektor. Det krävs en noggrann design och en förmåga hos ledningen att förstå hur man styr en komplex verksamhet. Det är också viktigt att möjliggöra att värde kan skapas i den digitala fronten så att kommunen inte i det digitala gränssnittet bara sätter upp barriärer för invånarna och gör sig svårtillgänglig.

Hur minskar man kostnaderna i offentlig sektor?
Vi får ta del av vad som har hänt i England när regeringen drog ner på anslagen med 50% under en 10-årsperiod. Hur synliggör och minskar man verkliga kostnader i offentlig tjänsteverksamhet? John tar exempel från ärendehantering (tillståndsgivning, reparation av fastigheter eller enligt önskemål). Eller en personcentrerad tjänst som att hjälpa människor som är hemlösa. I England har många misstag gjorts men det finns också framgångar att lära av. De förändringar som är genomförda är radikala och långtgående, primärt omfattar de ledarskap och strategi.

Seminarierna den 28 april respektive den 29 april hålls av John Mortimer, senior konsult som praktiserat systemtänkandets principer i förändringsarbeten under ca 15 års tid. John har också en blogg om arbetet i Melton: https://medium.com/@john.mortimer

Målgrupp: Politiker, chefer, verksamhetsutvecklare, staber inom framförallt kommunal sektor men även andra är välkomna!

Kursanmälan - Seminarium med John Mortimer om systemsyn i praktiken

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang