Kurstyp: Flerdagarskurs 2+1
Datum: Utbildningen sker den 24-25 september i Gällöfsta, Stockholm. Därutöver har vi en återträff under en eftermiddag i oktoberi utifrån deltagarnas frågeställningar (prel.datum den 23 oktober)
Kursavgift: 19 800 kr exkl moms.

Priset är 19 800 kr exkl. moms. Obs att priset inkluderar kost & logi på Gällöfsta konferens.
Återträffen sker centralt i Stockholm.

Antalet deltagare är max 10.

Plats: Gällöfsta konferens, Kungsängen utanför Stockholm

Gällöfsta konferens ligger i Kungsängen utanför Stockholm. Om du kommer med pendeltåg så ordnar vi med upphämtning vid Kungsängens station (tar ca 15 min).

Anmälan: Sista anmälningsdag är 17 april 2020.

Strategisk styrning

En kurs för högre chefer inom offentlig sektor om styrning av komplexa verksamheter.

Syftet med kursen är bidra med kunskaper och insikter, väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter, som ger chefer bättre möjligheter att kunna påverka sina verksamheter att uppnå önskade resultat. Genom att utgå från vad som faktiskt kännetecknar offentlig sektor och tillämpa en systemsyn kan styrningen utvecklas till att bättre bidra till väl fungerande offentliga tjänster som utförs kostnadseffektivt, respektfullt och hållbart.

Målet med kursen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för styrningens möjligheter och begränsningar och hur man kan styra komplexa verksamheter. Du får lära dig mer om den historiska utvecklingen av styrningen inom offentlig sektor inklusive vad som lett fram till diskussioner om tillitsbaserad styrning och agila arbetssätt.

Vi går igenom hur man kan styra i praktiken och vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att uppnå en effektiv verksamhet vilket berör bland annat styrmodeller, förändringsledning och lärande organisationer. Detta leder sammantaget till att du lättare kan se vad som händer i din organisation, du kan uppnå en mer ändamålsenlig styrning och du kan lättare se skillnad på seriösa styrformer och snygga men innehållslösa managementtrender.

Målet är också att skapa nätverk mellan kursdeltagarna.

Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Målgrupp: Högre chefer inom offentlig sektor.

Föreläsare: Lennart Wittberg och Siv Liedholm

Ladda ner mer information om kursen här:

Strategisk styrning maj 2020

Kursanmälan - Strategisk styrning i offentlig sektor

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang